Πρόγραμμα Συνεργατών Οδηγίες

Το πρόγραμμα συνεργατών του Το Γιατροσόφι είναι δωρεάν και επιτρέπει στα μέλη του να έχουν έσοδα από την τοποθέτηση συνδέσμων σε ιστότοπους τους για τη διαφήμιση του Το Γιατροσόφι ή συγκεκριμένων προϊόντων του. Όσες πωλήσεις ολοκληρώνονται σε πελάτες που επέλεξαν τους συνδέσμους αυτούς, αποφέρουν προμήθεια στον συνεργάτη. Η τρέχουσα προμήθεια συνεργατών είναι 10%.


1.Κάντε εγγραφή στο πρόγραμμα Συνεργατών


2.Επιλέγουμε Ειδικός Κωδικός Παρακολούθησης Συνεργάτη

3.Γράφουμε το προιόν που θέλουμε να διαφημίσουμε

4.Αντιγράφουμε τον σύνδεσμο παρακολούθησης

5.Δημοσιεύουμε τον σύνδεσμο στο αγαπημένο μας κοινωνικό δικτυο

6.Οποιαδήποτε αγορά γίνει απο τον συνδεσμό σας τότε αυτόματα πιστώνετε ο λογαριασμός σας